Forum for Health & Technical Science

स्वास्थ्य तथा प्रबिधि बिज्ञान मञ्च
Forum for Health & Technical Science

Notices

२०६९ सालमा ३ वर्षे प्रमाणपत्र/डिप्लोमा तहका विभिन्न तालीम कार्यक्रम सम्बन्धन/स्वीकृतिका लागि पेश भई स्थलगत निरीक्षण शुल्क जम्मा गरेका तथा परिषद् कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा प्रकाशित सूचना अनुसार प्रस्तावना अद्यावधिक गरेका शिक्षण संस्थाहरुको प्रस्तावित कार्यक्रमहरुको स्थलगत निरीक्षण सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना !

२०६९ सालमा ३ वर्षे प्रमाणपत्र/डिप्लोमा तहका विभिन्न तालीम कार्यक्रम सम्बन्धन/स्वीकृतिका लागि पेश भई स्थलगत निरीक्षण शुल्क जम्मा गरेका तथा परिषद् कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा प्रकाशित सूचना अनुसार प्रस्तावना अद्यावधिक गरेका शिक्षण संस्थाहरुको प्रस्तावित कार्यक्रमहरुको स्थलगत निरीक्षण सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना !

Corona Virus Notice

सम्पूर्ण कलेज संचालक, प्रिन्सिपल, बिद्यार्थी एवं अभिभावकज्युहरुलाई अत्यन्त जरुरि सूचना (Corona Virus)

2076-2077 Scholarship and entrance examination notice

शैक्षिक शत्र २०७६/०७७ मा डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहको वर्गिकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्ति छनौटका लागि आवेदन फाराम भर्ने तथा प्रवेश परीक्षा संचालन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना Diploma Level entrance schlorship notice -2076 Final