Forum for Health & Technical Science

स्वास्थ्य तथा प्रबिधि बिज्ञान मञ्च
Forum for Health & Technical Science

Subjects Currently Being Studied

( हाल अध्ययन हुने विषयहरु )

CTEVT through its constituted technical schools and training centers, affiliated technical colleges and institutes, and annex schools offer proficiency/diploma level, technical school leaving certificate and short-term vocational and skill training.

1Diploma in Civil Engineering ( डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ )37
2Diploma in Electrical Engineering ( डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ )12
3Diploma in Mechanical Engineering ( डिप्लोमा इन मेकानिकल इन्जिनियरिङ )5
4Diploma in Computer Engineering ( डिप्लोमा इन कम्प्यूटर इन्जिनियरिङ )20
5Diploma in Electronics Engineering ( डिप्लोमा इन इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ )10
6Diploma in Electrical and Electronics Engineering ( डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ )1
7Certificate Level General Medicine ( प्रमाणपत्र तह सामान्य चिकित्सा )47
8Diploma in Refrigeration and Air Conditioning ( डिप्लोमा इन रेफ्रिजरेसन एण्ड एअर कन्डीसनिङ )
9Certificate Level Nursing ( प्रमाणपत्र तह नर्सिङ्ग )109
10Diploma in Agriculture (Animal Science) ( डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर (पशुविज्ञान))4
11Diploma in Pharmacy ( डिप्लोमा इन फार्मेसी )27
12Diploma in Agriculture (Crop Science) ( डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर(बालीविज्ञान))19
13Certificate level radiography ( प्रमाणपत्र तह रेडियोग्राफी )18
14Diploma in Biomedical Equipment Engineering ( डिप्लोमा इन बायोमेडिकल इक्विपमेन्ट इन्जिनियरिङ )1
15Certificate level technology ( प्रमाणपत्र तह ल्याव टेक्नोलोजी )47
16Certificate Level General Ayurveda Medicine
( प्रमाणपत्र तह सामान्य आयुर्वेद चिकित्सा )
3
17Diploma in Physiotherapy ( डिप्लोमा इन फिजियोथेरापी )1
18Diploma in Homeopathy ( डिप्लोमा इन होमियोप्याथी )1
19Certificate Level Dentistry ( प्रमाणपत्र तह दन्तविज्ञान )8
20Diploma in Architectural Engineering ( डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ )4
21Diploma in Forestry ( डिप्लोमा इन फरेष्टी )1
22Certificate Level Acupuncture, Acupressure ( प्रमाणपत्र तह अकुपन्चर, अकुप्रेसर )1
23Certificate Level Ophthalmology ( प्रमाणपत्र तह नेत्रविज्ञान )5
24Diploma in Information Technology ( डिप्लोमा इन इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी )1
25Diploma in Hotel Management ( डिप्लोमा इन होटल मेनेजमेन्ट )3
26Diploma in Social Works ( डिप्लोमा इन सोसियल वोर्क्स )
27Diploma in Food and Dairy Technology
( डिप्लोमा इन फुड एण्ड डेरी टेक्नोलोजी )
2
28Diploma in Architectural Engineering ( डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ )4
29Diploma in Entrepreneurship Technology ( डिप्लोमाइन इन्टरप्रेनर्सप टेक्नोलोजी )
30Diploma in Automobile Engineering ( डिप्लोमा इन अटोमोबाइल इन्जिनियरिङ )1

Admission Process || भर्ना प्रकृया || :

1. CTEVT will open the application form for the entrance examination.
( प्रवेश परिक्षाको आवेदन फारम CTEVT ले खूलाउछ । )

2. The application form should be filled by going to the college where you want to study the subject you want to study in writing.
( आवेदन फारम पढ्ने चाहने विषय लेखी पढ्न चाहेको कलेजमा गएर भर्नुपर्ने । )

3. Must pass the entrance exam conducted by CTEVT.
( CTEVT ले लिने प्रवेश परिक्षा दिई उत्तिर्ण हुनुपर्ने । )

4. To be in the merit list after passing the entrance exam.
( प्रवेश परिक्षा उत्तिर्णभई मेरीट लिष्टमा पर्नुपर्ने । )

5. Subjects other than nursing may be changed and filled in subjects where the quota is not fulfilled.
( कोटा पुरा नभएका विषयमा नर्सिङ्ग वाहेकका विषय परिवर्तन गरी भर्न हुन पाउने । )

Work Permit || काम गर्ने अनुमतीपत्र || :

A permit to work can be obtained only after participating and passing the licence examination conducted by Nepal Health Professional Council, Nepal Nursing Council, Nepal Pharmacy Council and Ayurveda Council. In this way, the student who receives the permit is confirmed to be a legal technician.

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद, नेपाल नर्सिङ्ग परिषद, नेपाल फार्मेसी परिषद र आयूर्वेद परिषदले लिने लाइसेन्स परिक्षामा सहभागी भई उत्तिर्ण भएपछी मात्र काम गर्ने अनुमती पत्र प्राप्त हुन सक्दछ । यसरी अनुमतीपत्र प्राप्त गर्ने विद्यार्थी कानुनत प्राविधिक भएको पुष्टि हुन्छ ।

२०८०/०४/१० गते ctevt ले चिकित्सा शिक्षा आयोगको २०८०/०४/०८ को सूचना प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भयको बारे सूचना... बिषयगत Council हरुको खण्डन २०८०/०४/१२ चिकित्सा …

चिकित्सा शिक्षा सरोकार तथा सङ्घर्ष समिति, नेपालको तर्फ बाट ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्नु हुदै सदस्य सचिब जीव नारायण काफ्ले पशुपति मरहट्ठा–भक्तपुर(२०८०।०३।०७) चिकित्सा …

पशुपति मरहट्टा–काठमाण्डौ 2080.03.04 फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्स र स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षालय सङ्घ (एसिया) द्वारा २०८० असार ४ गते संयुक्त …

  पशुपति मरहट्टा-काठमाडौँ -प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिम परिषद् सानो ठिमी भक्तपुरबाट सम्बन्धन लिई देशभर डिप्लोमा इन नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका तथा …