Forum for Health & Technical Science

स्वास्थ्य तथा प्रबिधि बिज्ञान मञ्च
Forum for Health & Technical Science

२०८०/०४/१० गते ctevt ले चिकित्सा शिक्षा आयोगको २०८०/०४/०८ को सूचना प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भयको बारे सूचना…

बिषयगत Council हरुको खण्डन २०८०/०४/१२

चिकित्सा शिक्षा आयोगले २०८०/०४/०८ गते प्रकाशन गरेको सूचना