Forum for Health & Technical Science

स्वास्थ्य तथा प्रबिधि बिज्ञान मञ्च
Forum for Health & Technical Science

हाल अध्ययन हुने विषयहरु

CTEVT through its constituted technical schools and training centers, affiliated technical colleges and institutes, and annex schools offer proficiency/diploma level, technical school leaving certificate and short-term vocational and skill training.1 डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ 37
2 डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ 12
3 डिप्लोमा इन मेकानिकल इन्जिनियरिङ 5
4 डिप्लोमा इन कम्प्यूटर इन्जिनियरिङ 20
5 डिप्लोमा इन इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ 10
6 डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ 1
7 प्रमाणपत्र तह सामान्य चिकित्सा 47
8 डिप्लोमा इन रेफ्रिजरेसन एण्ड एअर कन्डीसनिङ -
9 प्रमाणपत्र तह नर्सिङ्ग 109
10 डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर(पशुविज्ञान) 4
11 डिप्लोमा इन फार्मेसी 27
12 डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर(बालीविज्ञान) 19
13 प्रमाणपत्र तह रेडियोग्राफी 18
14 डिप्लोमा इन बायोमेडिकल इक्विपमेन्ट इन्जिनियरिङ 1
15 प्रमाणपत्र तह ल्याव टेक्नोलोजी 47
16 प्रमाणपत्र तह सामान्य आयुर्वेद चिकित्सा 3
17 डिप्लोमा इन फिजियोथेरापी 1
18 डिप्लोमा इन होमियोप्याथी 1
19 प्रमाणपत्र तह दन्तविज्ञान 8
20 डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ 4
21 डिप्लोमा इन फरेष्टी 1
22 प्रमाणपत्र तह अकुपन्चर, अकुप्रेसर 1
23 प्रमाणपत्र तह नेत्रविज्ञान 5
24 डिप्लोमा इन इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी 1
25 डिप्लोमा इन होटल मेनेजमेन्ट 3
26 डिप्लोमा इन सोसियल वोर्क्स -
27 डिप्लोमा इन फुड एण्ड डेरी टेक्नोलोजी 2
28 डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ 4
29 डिप्लोमाइन इन्टरप्रेनर्सप टेक्नोलोजी -
30 डिप्लोमा इन अटोमोबाइल इन्जिनियरिङ 1


भर्ना प्रकृया :

1. प्रवेश परिक्षाको आवेदन फारम CTEVT ले खूलाउछ ।

2. आवेदन फारम पढ्ने चाहने विषय लेखी पढ्न चाहेको कलेजमा गएर भर्नुपर्ने ।

3. CTEVT ले लिने प्रवेश परिक्षा दिई उत्तिर्ण हुनुपर्ने ।

4. प्रवेश परिक्षा उत्तिर्णभई मेरीट लिष्टमा पर्नुपर्ने ।

5. कोटा पुरा नभएका विषयमा नर्सिङ्ग वाहेकका विषय परिवर्तन गरी भर्न हुन पाउने ।काम गर्ने अनुमतीपत्र :

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद, नेपाल नर्सिङ्ग परिषद, नेपाल फार्मेसी परिषद र आयूर्वेद परिषदले लिने लाइसेन्स परिक्षामा सहभागी भई उत्तिर्ण भएपछी मात्र काम गर्ने अनुमती पत्र प्राप्त हुन सक्दछ । यसरी अनुमतीपत्र प्राप्त गर्ने विद्यार्थी कानुनत प्राविधिक भएको पुष्टि हुन्छ ।